Αντλία Θερμότητας

Αντλία Θερμότητας

Αντλία Θερμότητας

Μοντέλο: Therma V monoblock, Αντλία Θερμότητας Χαμηλών Θερμοκρασιών

Υποστηρίζει την θέρμανση και ψύξη των χώρων (με χρήση των κατάλληλων σωμάτων), καθώς και την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης. Ιδιαίτερα αξιόπιστη inverter σειρά με εξαιρετική ποιότητα κατασκευής. Παράγεται σε τρεις τύπους (9, 12 και 14kw), ωστόσο εισάγεται από την LG Hellas μόνο στην έκδοση των 14kw. Είναι έτοιμη προς τοποθέτηση συσκευή απαιτώντας μόνο την προσθήκη σχετικού με την εγκατάσταση, δοχείου διαστολής.»
Χαρακτηριστικά:
Ένα διαθέσιμο μοντέλο με αποδιδόμενη ισχύ 14,0kw
Μονοβάθμια υλοποίηση με εξωτερική μονάδα (inverter κινητήρας, στοιχείο, εναλλακτης, κυκλοφορητής)
Θερμοκρασία εξόδου νερού (κατάσταση θέρμανσης) στους 60oC
Θερμοκρασία εξόδου νερού (κατάσταση ψύξης) στους 5oC
Παραγωγή ζεστών νερών χρήσης
Μπορεί να συνδυαστεί με δοχείο ζεστού νερού χρήσης ή/και με σύστημα (εσωτερικής τοποθέτησης) HydroKit

Πίνακας Χαρακτηριστικών:
Pinakas_xam

Εμπιστευθείτε την εταιρεία μας eco4all.gr και κερδίστε σε ενέργεια και οικονομία.
Mesa_Leitourg_5

No Comments Yet.

Leave a comment