Τι είναι Θερμογραφία ;

Τι είναι Θερμογραφία ;

τι είναι η θερμογραφία / θερμογραφία βέροια / θεσσαλονίκη /

Θερµογραφία είναι η παρατήρηση, µέτρηση και καταγραφή της θερµότητας και της ροής της.
Όλα τα σώµατα στη γη, µε θερµοκρασία πάνω από το απόλυτο µηδέν (‐273ο
C) εκπέµπουν
θερµική ενέργεια στο υπέρυθρο τµήµα του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος.

Η ποσότητα της θερµότητας που εκπέµπει ένα σώµα είναι άµεσα συγκρίσιµη µε τη θερµοκρασία
του. Ο άνθρωπος δεν µπορεί να δει µε γυµνό µάτι αυτή την ακτινοβολία, αλλά µε τη χρήση
υπέρυθρων καµερών και της θερµογραφίας µπορεί να δει τη θερµότητα, να παρατηρήσει
ανωµαλίες, που µε τη σειρά τους θα τον οδηγήσουν να αναγνωρίσει προβλήµατα.

Για να γίνει άµεσα αντιληπτή η έννοια της θερµογραφίας, µπορεί κανείς να σκεφτεί το έξης:

Η Φωτογραφία περιγράφεται ως η «απεικόνιση του φωτός»

Η Θερµογραφία περιγράφεται ως η «απεικόνιση της θερµότητας»

Εμπιστευθείτε την εταιρεία μας eco4all.gr και κερδίστε σε ενέργεια και οικονομία.
Mesa_Leitourg_5

Η eco4all.gr ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας είναι έτοιμη να σας παρέχει τις υπηρεσίες της Θερμογραφίας.

No Comments Yet.

Leave a comment