Έλεγχος λειτουργίας και απόδοσης φωτοβολταϊκών

Έλεγχος λειτουργίας και απόδοσης φωτοβολταϊκών.

Η εταιρεία eco4all.gr με τη χρήση της θερμογραφίας επεκτείνεται και στον έλεγχο λειτουργίας και αποδοτικότητας των φωτοβολταϊκών συστοιχιών. Με τον θερμογραφικό έλεγχο των επιφανειών συλογής ηλιακού φωτός, αποκαλύπτονται τα στοιχεία εκείνα τα οποία παρουσιάζουν υστέρηση στην απόδοσή τους ή και βλάβη. Ενα φωτοβολταϊκό πάνελ έχει σχετικά μικρή μέση ετήσια απόδοση (μεταξύ 10% και 13%) και το γεγονός αυτό καθιστά τον έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας του επιτακτικό.

Στην eco4all.gr με τακτικές λοιπόν, θερμογραφίσεις, ελέγχουμε πλήρως την οικονομική απόδοση της επένδυσης που κάναμε στις εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών στοιχείων, και βελτιστοποιούμε τα αποτελέσματα παραγωγής ρεύματος – κέρδους.

Ύστερα από θερμογραφικό έλεγχο των παραπάνω φωτοβολταϊκών συστοιχιών, αποκαλύφθηκαν 3 πιθανά σημεία με χαμηλότερη απόδοση. Στο πίνακα φαίνεται επίσης η μεγαλύτερη μέση θερμοκρασία των συγκεκριμένων επιφανειών σε σύγκριση με την υπόλοιπη.

φωτοβολταϊκά βέροια

Έλεγχος λειτουργίας και απόδοσης φωτοβολταϊκών

fotovoltaika veria

Εμπιστευθείτε την εταιρεία μας eco4all.gr και κερδίστε σε ενέργεια και οικονομία.
fotovoltaika veria

Η eco4all.gr ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας είναι έτοιμη να σας παρέχει τις υπηρεσίες της Θερμογραφίας.

No Comments Yet.

Leave a comment