Απώλειες Θερμότητας – Μόνωση & Κουφώματα

Aπώλειες Θερμότητας - Μόνωση

απώλειες θερμότητας

Η μόνωση και τα σύγχρονα (15ετίας) κτίρια

Η eco4all.gr στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, ελέγχει κτίρια για απώλειες θερμότητας, υγρασίες και θερμογέφυρες. Παρατηρήσαμε ότι, κτίρια που έχουν κατασκευαστεί την τελευταία 15ετία, (ισχύοντος του νόμου για την υποχρεωτική θερμομόνωση και υπαρχούσης της μελέτης θερμομόνωσης για το κάθε κτίριο) παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα από την ύπαρξη θερμογεφυρών και την ελλιπή μόνωση κυρίως των στοιχείων από μπετόν.

Κατοικίες που καταναλώνουν πολύ περισσότερο πετρέλαιο και ρεύμα από όσο θα όφειλαν να καίνε. Κατοικίες με ενοίκους υποψήφιους κάποια στιγμή να βιώσουν τη δημιουργία μούχλας στο σπίτι τους.

3

Τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει;

Η ελλιπής και ανεπαρκής θερμομόνωση, προκαλεί υπερκατανάλωση πετρελαίου και ρεύματος.
Η eco4all.gr έχει την δυνατότητα να:

- Μετρήσει τον χώρο και το κτίριο συνολικά που παρουσιάζει ενδείξεις ελλιπούς ή ανεπαρκούς μόνωσης.
- Πιστοποίηση νέας (υπάρχουσας) θερμομόνωοσης
για πιθανές τεχνικές αστοχίες
- Να προσδιορίσει -με την υπηρεσία της Ufactor -ακριβώς το πόσο ελλιπής είναι η μόνωση
- Να προτείνει την ενδεδειγμένη λύση
- Να αποκαταστήσει το πρόβλημα (μετρήσεις έχουν δείξει ότι η κατανάλωση πετρελαίου μπορεί να μειωθεί με επεμβάσεις έως και 40%)

Aπώλειες Θερμότητας - Κουφώματα

Mesa_monosi_1

Τα κτίρια στα οποία ζούμε και δουλεύουμε, πρέπει να μας παρέχουν ασφάλεια, να είναι λειτουργικά, να μας δημιουργούν το αίσθημα της άνεσης και να μην είναι ενεργοβόρα.
Το κέλυφος του κτιρίου στις σύγχρονες κατασκευές δεν επιτρέπει την άμεση ανταλλαγή των εξωτερικών συνθηκών του περιβάλλοντος με το εσωτερικό του κτιρίου.

Τα εξωτερικά κουφώματα είναι τα στοιχεία του κτιρίου που το βοηθούν να επικοινωνεί με το περιβάλλον, ώστε να ρυθμίζονται οι εσωτερικές συνθήκες άνεσης (θερμοκρασία εσωτερικών χώρων, ποιότητα αέρα, υγρασία, αερισμός ,φωτισμός).
Είναι αυτονόητο ότι τα κουφώματα επηρεάζουν σημαντικά και ενδέχεται να καθορίσουν την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου.
Κουφώματα με μεγάλες επιφάνειες και χωρίς ιδιαίτερα θερμομονωτικές ιδιότητες δημιουργούν «μεγάλες τρύπες» από τις οποίες αποδίδεται στο ψυχρότερο περιβάλλον -τον χειμώνα- η θερμότητα του εσωτερικού του κτιρίου.
Αντίστροφα, το καλοκαίρι είτε η ζέστη του περιβάλλοντος εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου, είτε η ψύξη από τα κλιματιστικά αποδίδεται στο περιβάλλον.

Τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει;

Η εταιρεία eco4all.gr με την μέθοδο της θερμογράφησης μπορούμε να ελέγξουμε την συμπεριφορά των κουφωμάτων και να επέμβουμε όπου αυτό κριθεί απαραίτητο για την βελτίωση της απόδοσης τους.

Εμπιστευθείτε την εταιρεία μας eco4all.gr και κερδίστε σε ενέργεια και οικονομία.
Mesa_Leitourg_5

Η eco4all.gr ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας είναι έτοιμη να σας παρέχει τις υπηρεσίες της Θερμογραφίας στην Βέροια.

No Comments Yet.

Leave a comment